За нас

БалканСат ЕООД e дъщерно дружество на компания, регистрирана в Малта (ЕС). Целта на компанията е да изгради и оперира модерен сателит с висок комуникационен капацитет за предоставяне на телекомуникационни и широколентови услуги за България и Африканския континент.

За нас

БалканСат ЕООД e дъщерно дружество на компания, регистрирана в Малта (ЕС). Притежава стационарна орбитална позиция за сателитни комуникации (FSS) с координати 56.02E според Приложение AP30B на Международния съюз по дълекосъобщения (ITU). Целта на компанията е да изгради и оперира модерен сателит с висок комуникационен капацитет за предоставяне на телекомуникационни и широколентови услуги за България и Африканския континент.

Частно финансирана инициатива (PFI) на БалканСат ЕООД e да допринася за осигуряването на нови възможности за подобряване на сигурността на комуникационните услуги на на правителствено ниво.

БалканСат ЕООД е регистрирана през 2005 г. в Софийския градски съд според законодателството на Република България. Бизнесът ѝ е в пълно съответствие с изискванията и стандартите на Комисията за регулиране на съобщенията. Компанията няма дългове и условни задължения.