Индустриален консорциум

БалканСат ЕООД e дъщерно дружество на компания, регистрирана в Малта (ЕС). Целта на компанията е да изгради и оперира модерен сателит с висок комуникационен капацитет за предоставяне на телекомуникационни и широколентови услуги за България и Африканския континент.

За успешното изпълнение на своите проекти БалканСат създаде Индустриален консорциум, който включва едни от най-известните компании в сферата на сателитното производство, сигурността на комуникациите и информационните технологии в световен мащаб. Като системен интегратор, екипът на БалканСат по проекта включва следните индустриални партньори:

- Thales Alenia Space;

- Thales Communications & Security;

- Monaco Telecom.