Мисия

БалканСат ЕООД e дъщерно дружество на компания, регистрирана в Малта (ЕС). Целта на компанията е да изгради и оперира модерен сателит с висок комуникационен капацитет за предоставяне на телекомуникационни и широколентови услуги за България и Африканския континент.

Мисия

През последните десет години България работи за изграждането на иновативни мобилни комуникации, мобилна мрежа CDMA, Wi-Max и кабелни системи. Телекомуникационните сателити не могат да бъдат пренебрегнати и са важен компонент за развитието на националната телекомуникационна мрежа на България.

Като член на Европейския съюз и НАТО, на България ѝ е нужен достъп до подходящи сателитни телекомуникационни съоръжения, които да осигурят не само устойчиво национално покритие, но и защитени комуникации за държавата и нейните въоръжени сили.

Такива транснационални сателитни решения съществуват – например услугите, предлагани от Paradigm Secure Communications в Обединеното кралство. Въпреки това, членовете на Европейския съюз и НАТО предпочитат националните решения да бъдат част от по-широка мултинационална структура.

Предвид настоящото състояние на българските публични финанси, се препоръчва да се финансира придобиването на необходимите сателитни капацитети посредством Европейските структурни фондове.

БалканСат ЕООД е българска компания, която има за цел да изгради, оперира и трансферира първия телекомуникационен сателитна система BALKANSAT 30B.