Новини

Еволюция на комуникацията

Еволюция на комуникацията

27.01.2021

За нас е гордост да бъдем част от една динамична индустрия, която свързва хората и им помага да реализират потенциала си. Вижте кратка история за развитието на телекомуникационния бизнес. Всичко започва от стремежа на хората да общуват дори и от разстояние... Еволюцията е впечатляваща - от димни сигнали до интернет на нещата и свят без граници.

Още новини